پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری

پاورپوینت-کتاب-بازاريابي-و-مديريت-بازار-تألیف-حسن-الوداری

پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 272
حجم فایل: 904 کیلوبایت
قیمت: 28000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری،
در قالب ppt و در 272 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مفاهيم مديريت بازار
تعريف بازاريابي و مديريت بازار
ضرورت بازاريابي
مفاهيم اساسي بازاريابي
تعريف نياز
تعريف خواسته
کالا
انواع کالا
تعريف کالاي ايده آل
عوامل اثرگذار در خريد کالا
تعريف مبادله
روش هاي مبادله
شرايط مبادله
تعريف معامله
انواع معامله
شرايط معامله
تعريف بازار
عوامل تشکیل بازار
سير تکاملي بازار به سوي مبادله مرکزي
تعاريف بازاریابی
تعريف Marketing
تعريف مديريت بازاريابي
وظايف مدير بازاريابي
حالات تقاضا و وظايف مديريت بازاريابي
بازاريابي تبديلي
بازاريابي انگيزشي
بازاريابي توسعه اي
بازاريابي مجدد
بازاريابي همزمان
بازاريابي محافظتي
تعريف بازاريابي تضعيفي
بازاريابي مقابله اي
وظيفه مديران بازاريابي
فلسفه هاي مديريت بازاريابي
فلسفه توليد
شرايط بکارگيري فلسفه توليد
فلسفه كالا
فلسفه فروش
فلسفه بازاريابي
فلسفه بازاريابي اجتماعي
ملاحظات سه گانه فلسفه بازاريابي اجتماعي
اهداف بازاريابي

فصل دوم: انواع بازار و محيط بازاريابي
تعريف بازار
انواع بازارها از ديدگاههاي مختلف
انواع بازارها از نظر فعاليت
انواع بازارهاي سازماني
انواع بازار اقتصادي
بازار رقابت کامل
بازار انحصار کامل
بازار رقابت انحصاري
بازار انحصار چندجانبه
انواع بازار کالا و خدمات
انواع بازار
تجزيه و تحليل محيط
محيط بازاريابي
محيط خرد موسسه
محيط داخلي موسسه
عوامل اصلي محيط کلان موسسه
عکس العمل ها در برابر محيط بازاريابي

فصل سوم: تقسيم بازار و تعيين بازار هدف
مزاياي تقسيم بندي
سير تکاملي تقسيم بازار
بازاريابي تفکيکي يا تنوع کالا
بازاريابي متمرکز يا هدف دار
متغيرهاي اصلي تقسيم بازار و اجزاء تشکيل دهنده آن
عوامل موثر در تقسيم بندي بهينه بازار
سه استراتژي تعيين بازار هدف
استراتژي بازاريابي يکسان (غيرتفکيکي)
استراتژي بازاريابي متفاوت (تفکيکي)
استراتژي بازاريابي متمرکز(تمرکزي)
استراتژي های سه گانه پوشش بازار
عوامل موثر بر انتخاب استراتژي بازاريابي

فصل چهارم: نيازها و رفتار خريداران
خريداران: مديران واقعي
مشتري شيفته و رشد سازماني
زنجيره خدمت- سود
انواع بازار
سوالات مهم در بازاريابي و کشف نياز مشتريان
شيوه هاي شناسايي و ارضاء نيازها
نياز و ميزان توسعه يافتگي بازار
انتظارات و رضايت مصرف کننده
رفتار مصرف کنندگان
محرک هاي بازاريابي
فرايند رفتار مصرف کننده
عوامل موثر در رفتار مصرف کننده

فصل پنجم: اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش
عوامل موثر بر پيش بيني تقاضا
معايب برآورد بيشتر از ميزان واقعي تقاضا
تعاريف فروش
سهم بازار و انواع آن
انواع بازارها
مدلهاي پيش بيني
مدل بدون پيش بيني تغيير
مدل پيش بيني با درصد تغيير
مدل ميانگين متحرک ساده
مدل ميانگين متحرک موزون
مدل نمو هموار ساده
مدل نمو هموار هلت- وينترز
مدل پيش بيني باکس و جنکينز
مدل پيش بيني اقتصادسنجي
مدل دلفي
روش استفاده ازديدگاه مجموعه مديران
روش  استفاده از نقطه نظرات فروشندگان
مدل بررسي قصد خريداران
شرايط استفاده از مدل بررسي قصد خريداران
مدل شبيه سازي آزمايش بازار
مدل تست بازار
مدل تلفيقي
تعیین بازار سود آور

فصل ششم: اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي
اهداف بازاريابي
تعيين رسالت موسسات
تعيين اهداف موسسه
سلسله مراتب اهداف يک شرکت توليدي فرضي
جايگاه بازاريابي در نمودار سازماني يک موسسه متوسط ( حالت عادي)
جايگاه بازاريابي در نمودار سازماني يک موسسه خيلي بزرگ ( حالت پيشرفته)
عوامل موثر در سازماندهي بازاريابي
مباني مختلف طراحي ساختارهاي سازماني
انواع ساختارهاي سازماني واحد بازاريابي
دايره بازاريابي با ساختار عملياتي
دايره بازاريابي با ساختار جغرافيايي
سازمان بر مبناي مديريت محصول
ساختار سازماني بر مبناي مديريت بازار
ساختار سازماني دوير (ماتريسي)
محاسن ساختار سازماني
معايب ساختار سازماني
سطوح سازماني و برنامه ريزي استراتژيک
چالشهاي مهم سازمان بازاريابي

فصل هفتم: برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص
قوانين بنيادي مديريت بازار
برنامه ريزي بازاريابي
زمينه هاي برنامه ريزي بازاريابي
چگونگي تشخيص يک برنامه بازاريابي مناسب
منافع برنامه ريزي
تعريف برنامه ريزي بازاريابي
رابطه برنامه ريزي بازاريابي موسسه با برنامه ريزي مديريت مياني
مراحل اساسي در برنامه ريزي
عوامل اثرگذار بر روي استراتژي بازاريابي موسسه
ماهيت و محتواي يك برنامه عملياتي بازاريابي
مراحل اجراي يک برنامه ريزي بازاريابي
دلايل ناکافي در پياده کردن برنامه
وجه تمايز خدمت با کالا
آميخته هاي بازاريابي براي خدمات
مشتري مداري در موسسات بيمه

فصل هشتم: نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي
سوالات تصميم گيري
ابزار و مفاهيم لازم براي تصميم گيري
يک سيستم ساده بازاريابي
محاسبه ارزش
روش هاي افزايش ارزش براي مشتري
شروط اصلي مبادله
کانال هاي بازاريابي
زنجيره عرضه
رقابت
سطوح رقابت
محيط بازاريابي
چهار جزء تشکيل دهنده آميزه بازاريابي
تصميمات عمده بازاريابان در مورد محصول
عوامل موثر بر تصميم گيري در مورد قيمت محصول
اهداف بازاريابي موسسه

فصل نهم: تحقيقات بازاريابي
DECIDE در فرآيند تصميم گيري
تعريف تحقيقات بازاريابي
فرايند تحقيقات بازاريابي
فرآيند کامل و تفصيلي يک تحقيق بازاريابي
فرآيند کامل و تفصيلي يک تحقيق بازاريابي
هفت C رابط اثر بخش بين محقق و مدير
طبقه بندي طرحهاي تحقيقاتي مورد استفاده در بازار
تحقيقات اكتشافي
تفاوتهاي عمده تحقيقات قطعي با تحقيقات اکتشافي
روش انجام تحقيق اكتشافي
تحقيقات توصيفي
روش هاي تحقيق توصيفي
ايجاد اثربخشي در تحقيقات توصيفي
تحقيقات علت و معلولي
اقدامات لازم براي تعريف درست مسئله
انواع روشهاي جمع آوري اطلاعات کيفي براي انجام تحقيقات اکتشافي
روشهاي جمع آوري اطلاعات کمي براي تحقيقات توصيفي
مقايسه شيوه هاي جمع آوري اطلاعات بر پايه پرسشنامه
انواع  مشاهده و اطلاعات حاصله

فصل دهم: سيستم بازاريابي و انواع مدلهاي بازاريابي

سيستم بازاريابي
سيستم اطلاعات بازاريابي
سيستم برنامه ريزي بازاريابي
سيستم سازماني بازاريابي
سيستم كنترل بازاريابي
ارزيابي سيستمهاي بازاريابي
مزاياي سيستم هاي پشتيباني تصميم هاي بازاريابي
سيستم هاي توزيع
سيستم بازاريابي عمودي
سيستم بازاريابي افقي
سيستم بازاريابي چند کاناله
انواع مدلهاي بازاريابي
مدل موقعيتي بازار- محصول
ماتريس گروه مشاوره بوستون (مدل BCG)
مدل تجِزيه تجاري جنرال الکتريک
مدل استراتژي عمومي پورتر
نقاط قوت مدل هاي بازاريابي
نقاط ضعف مدل هاي بازاريابي

فصل يازدهم: چگونگي ايجاد خلاقيت در مديريت بازاريابي
تعريف خلاقيت
انواع رفتارهاي خلاق
فرق خلاقيت و نوآوري
خلاقيت و نوآوري در بازاريابي
روش هاي بهسازي محصولات
روش مشکل زدايي
روش دلخواه
روش زنجيره مصرف
بالاترين سطح خلاقيت و نوآوري
مراحل توليد محصول جديد
ايجاد ايده ها
غربال نمودن ايده ها
پرورش و آزمون ايده ها
تعيين استراتژي بازاريابي
تجزيه و تحليل تجاري
آزمايش بازاريابي
تجاري نمودن محصول
دوره عمر محصول
موانع موجود بر سر راه خلاقيت
ريشه و اساس خلاقيت ها و نوآوري هاتوضیحات:

این فایل شامل پاورپوینت “کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری” می باشد که در حجم 272 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

خرید فایل word پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

خرید پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

دانلود فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

خرید پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

دانلود مقاله پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

دریافت مقاله پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

خرید فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

دانلود تحقیق پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

خرید مقاله پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از download

دانلود مقاله پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

خرید پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

دانلود فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

دریافت فایل word پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

دانلود فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

دریافت فایل word پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

دانلود فایل word پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

خرید فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

دانلود تحقیق پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

خرید کارآموزی پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از www

دانلود مقاله پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

خرید فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

خرید فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

خرید فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

دانلود فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دریافت فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دانلود فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

خرید فایل word پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دریافت فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دانلود فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دریافت فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از word

دریافت تحقیق پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

دانلود مقاله پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

خرید تحقیق پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

دانلود فایل word پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

دریافت مقاله پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

دانلود فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

دانلود فایل پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

خرید کارآموزی پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

دریافت فایل word پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free

خرید تحقیق پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری از free


مطالب تصادفی